Pravila privatnosti

Zdravstvena ustanova Pacijent Dva je uskladila svoje poslovanje sukladno GDPR uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Politika privatnosti objašnjava politiku kolačića, osobne podatke koje prikupljamo o našim ispitanicima (zaposlenici i pacijenti), u koju svrhu, kako ćemo ih upotrijebiti, pod kojim ih uvjetima planiramo dostaviti drugim stranama, na koliko dugo ćemo ih način pohraniti, koje mjere zaštite koristimo pri navedenim postupcima s osobnim podacima te koja su prava ispitanika i kako ih ostvariti.

Politika kolačića

Na vaše uređaje pohranjujemo male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići (eng. cookie). Ovo je standardni postupak na većini web-stranica na internetu.

Što su kolačići?

Kolačić je datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu web-stranicama. Pomoću kolačića web-stranice na primjer pamte vaše radnje i željene postavke poput prijave, jezika, i drugih željenih postavki koje se odnose na prikaz pa ih stoga nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na web-stranice, odnosno, pri pregledavanju različitih stranica određenog web-mjesta.

Kako mi koristimo kolačiće?

Kolačići koje koristimo ne prikupljaju osobne podatke poput imena, prezimena, e-mail adrese i slično.

Koristimo funkcionalne kolačiće u svrhu prepoznavanja dolaska korisnika na web-stranice, kako bi zapamtili vaše preferencije s ciljem poboljšanja i pružanja personaliziranog korisničkog iskustva.

Koristimo Google i Facebook analitičke kolačiće kako bismo pratili s kojih nam stranica korisnici dolaze i kretanje korisnika po stranicama, plasirali personalizirani sadržaj i poboljšali kvalitetu web-stranica i usluga te kako bismo bolje razumjeli potrebe korisnika i sukladno tome unaprijedili usluge i funkcionalnosti naših web-stranica. Analitički kolačići omogućuju nam da vidimo agregirane demografske podatke posjetitelja – njihove dobne skupine i gradove iz kojih dolaze. Koristimo ih i kako bismo, na primjer, utvrdili broj korisnika koji su pregledali uslugu nakon klika na oglas, kako bismo objavili oglase temeljene na vašim interesima, izbjegli ponovno prikazivanje oglasa koji ste već vidjeli te pratili konverziju oglašivačkih kampanja.

Kako ukloniti ili zabraniti postavljanje kolačića?

Kolačiće možete ukloniti brisanjem, a upute kako zabraniti postavljanje kolačića za najčešće preglednike možete naći na sljedećim poveznicama:

 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Android Browser
 • Opera
 • Opera Mobile

Dodatne informacije

Odbijete li naše kolačiće, neke funkcije i pogodnosti naših stranica možda neće raditi kako treba.

Prikupljanje osobnih podataka ispitanika

Posjetitelji našu web stranicu mogu posjetiti bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. To znači da podatke o posjetiteljima ne prikupljamo i obrađujemo osim ukoliko posjetitelj dobrovoljno ne pošalje svoje osobne podatke na našu službenu mail adresu. Takve podatke odmah brišemo. Jedanko tako postupamo i s otvorenim molbama za posao. Vaše podatke nećemo zadržavati i obrađivati jer nemamo osnovu za takvu obradu. U slučaju raspisiavanja natječaja za posao, kandidat može poslati svoje osobne podatke. Tada daje prešutnu suglasnost za obradu istih. Tijekom daljne selekcije kandidata, tražimo pisanu privolu. Osobne podatke kandidata ćemo zadržati i obrađivati do prestanka natječaja, nakon čega ih brišemo. Privole potpisujemo i sa zaposlenicima te pacijentima.

Slanje osobnih podataka drugim stranama ili u treće zemlje

Prikupljeni podaci se neće ni na koji način učiniti transferirati drugima stranama, ili u treće zemlje. Osobne podatke dostavljamo jedino ukoliko postoji zakonom propisana svrha. Takav slučaj je primerice kod slanja osobnih podataka pacijenata u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Vremensko čuvanje osobnih podataka

Zdravstvena ustanova Pacijent Dva je u pojedinim slučajevima obvezna čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni zakonski propisi. Ukoliko čuvanje podataka nije zakonski definirano tada se čuvanje osobnih podataka ograničava prestankom svrhe prikupljanja podataka. Takvi podaci i informacije se nalaze u programu za upravljanje Ustanovom.

Tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podatka

Unutar naše organizacije prema procijenjenim rizicima za osobne podatke uspostavili smo čitav niz tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka. Te mjere su vezane za zaštitu uredskih dokumenata, zaštitu računala, antivirusne politike, uništavanje podataka, pravila ponašanja zaposlenika, ugovorne odnose s vanjskim stranama, povremene interne audite GDPR-a, te brojne ostale mjere.

Video nadzor

Video nadzor se odnosi na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka koja obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane.

Prostor pod video nadzorom se označava odgovarajućom naljepnicom, u smislu čl. 27 Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018). Naljepnica sadrži da je prostor pod video nadzorom, te su naznačeni podaci o voditelju obrade, kontaktu putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava.

Svrha obrade podataka je: Zaštita imovine i osoba.

Obrada osobnih podataka putem video nadzora se provodi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine. Zdravstvena ustanova Pacijent Dva obrađuje osobne podatke putem video nadzora isključivo u svrhu kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i prostora/sjedište Ustanove te zaštite osoba i imovine odnosno smanjenja izloženosti prostora i osoba riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja.

Legitimni interes za video nadzor je sadržan u smislu čl. 6 st.1 toč. Opće uredbe o zaštiti podataka. On se nalazi je u zaštiti imovine i osoba (radnika, pacijenata, klijenata, poslovnih partnera i trećih/ostalih osoba) od nezakonitih radnji poput provala, krađa, razbojstava, nasilja i sličnih događaja.

Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem video nadzora ima odgovorna osoba zdravstvene ustanove Pacijent Dva. Osobe koje imaju pravo pristupa osobnim podacima ne koriste snimke iz sustava video nadzora suprotno utvrđenoj svrsi video nadzora. Sustav video nadzora zaštićen je od pristupa neovlaštenih osoba.

Pristup podacima prikupljenim putem video nadzora imaju nadležna državna tijela u okviru obavljanja poslova i svojeg zakonom utvrđenog djelokruga.

Snimke dobivene putem video nadzora mogu se čuvati najviše 6 mjeseci, osim ako je posebnim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako služe kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

Ispitanik (zaposlenik ili pacijent) ima pravo od voditelja obrade zatražiti pristup osobnim podacima prikupljenim video nadzorom (čl. 15 Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na ispravak (čl.16 Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na brisanje podataka (čl. 17 Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na ograničenje obrade (čl. 18 Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na prenosivost podataka (čl. 20 Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na prigovor (čl. 21 Opće uredbe o zaštiti podataka),

Ispitanik ima pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Prava ispitanika (zaposlenika i pacijenata) prema GDPR-u

Ispitanik u svakom trenutku ima sljedeća prava:

 • pravo na pristup podacima i uvid u podatke
 • pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
 • pravo na prenosivost podataka
 • pravo na povlačenje privole
 • pravo na podnošenje prigovora
 • pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni
 • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora

Kako ostvariti svoja prava

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, kontaktirajte našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka na telefon +385 91 562 7757 ili putem mail-a: info@qnorma.com

Top closearrow-circle-o-downbars