Impressum

PACIJENT DVA, ustanova za zdravstvenu skrb
I. Loparska 1
10000 Zagreb

Žiro račun: ERSTE BANK – 2402006-1100587048
IBAN: HR652402006 1100587048
SWIFT: ESBCHR22

Iznos temeljnoga kapitala društva: 21.000 kn

Ravnatelj: Damir Protić, dr.med.dent.

Matični broj: 2706571
OIB: 03282560048

Adresa elektroničke pošte: info@pacijent.hr

Top closearrow-circle-o-downbars